Ако твоята цел е да станеш по-добър в олимпийските вдигания, това е точното място.
Тук клякаме, дърпаме тяга, обръщаме, тласкаме и изхвърляме, следвайки целенасочена програма за развитие.
Техниката и постоянството в нея са основен фокус.

 

If your goal is to become better at Olympic lifting, then the Barbell Club is the right place for you.
We squat, we deadlift, we clean, we jerk and we snatch, following a well developed program.
Technique and concistency are the major focus.