681 е лицензирана зала за CrossFit.
Като такава, тя гарантира най-високи стандарти на тренировъчно програмиране и ежедневен досег до истински CrossFit тренировки.
Индивидуалният подход към всеки трениращ се обезпечава от лицензирани CrossFit треньори с дългогодишен опит и дълбоки познания в материята, а специализираното ни оборудване гарантира позитивните преживявания по време на тренировка.
Ако не си опитвал CrossFit до сега, то 681 е точното място за теб.
Ела и още първия път ще усетиш духа на подкрепа и приятелство, присъщи на нашата общност.

 

681 is a proud affiliate.
As such, it guarantees the highest standards of programming and daily reach for true CrossFit workouts.
The individual approach to each of you is provided by experienced  and licensed CrossFit coaches.
If you haven't tried CrossFit by now, 681 is the right place for you.
Come and feel the spirit of support and friendship inherent in our community.